Aquachem: klej do przyklejania papierowych plakatów

KLEJ – TEKST jest przeznaczony do przyklejania papierowych plakatów reklamowych do podłoża drewnianego i metalowego , tworzący po wyschnięciu nierozpuszczalną w wodzie spoinę klejową.

Baza chemiczna:
rozpuszczalna w wodzie mieszanina syntetycznych polimerów.

Forma użytkowa:
roztwór wodny barwy białej o wysokiej lepkości.

Własności:

  1. Klej łatwo rozcieńcza się wodą w każdym stosunku.
  2. Klej tworzy po wyschnięciu spoinę przezroczystą i nierozpuszczalną w wodzie.
  3. Klej wersja zimowa w swoim składzie posiada środki umożliwiające klejenie do temperatury powietrza minus 5 stop. C.
  4. Klej wersja letnia posiada w swoim składzie środki przedłużające czas wysychania kleju przy wyższych temperaturach.
  5. Klej wersja wiosna – jesień posiada w swoim składzie środki skracające czas wysychania podczas deszczu.
  6. Klej wersja MOBILE przeznaczony jest do przyklejania plakatów do tablic reklamowych na przyczepach samochodowych.

Własności:
Klej nanosi się stopniowo na powierzchnię tablicy reklamowej za pomocą pędzla lub wałka malarskiego.
Szacunkowe zużycie kleju na tablicę o powierzchni 12 mkw. wynosi:

  • ok. 1 kg dla wersji wiosna , lato , jesień
  • ok. 1,2 kg dla wersji zimowej.

Ewentualne zabrudzenia ram tablic reklamowych , innych przedmiotów lub ubrania roboczego występujące podczas klejenia należy natychmiast usunąć za pomocą wody , nie dopuszczając do wyschnięcia kleju.

Opakowania:
beczki zamykane z tworzywa sztucznego pojemności 100 kg lub 33 kg

Magazynowanie:
Klej magazynujemy w zamkniętych opakowaniach producenta zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi , w temperaturze min. + 5 C - max. + 20 C , w pomieszczeniach magazynowych wentylowanych.
Klej przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Klej posiada dopuszczenie PZH Polska:
Atest Higieniczny PZH Warszawa nr: HK/B/1417/01/2007