Przedsiębiorstwo Produkcyjne AQUA – CHEM
Biuro Handlowe

04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101
tel./ fax: 0-22 610 16 92
tel. kom: 0-502 204 694
e-mail: [email protected]

Korespondencję prosimy kierować na adres:
04-360 Warszawa
ul. Prochowa 7 / 11